بررسی مقررات و دستوالعمل های مربوط به مواد افزودنی خوراک دام اتحادیه اروپا

✔️ کميسيون اروپا به دنبال مقرراتی است که تا سرحد امکان، دستورالعملهای قانونی موجود برای مواد افزودنی خوراک دام اتحاديه اروپا متناسب باشد.
 
✔️ اداره کل سلامت و ایمنی مواد غذایی (DG Santé) در حال ارزیابی های گسترده ای می باشد تا ببیند "آیا این مقررات در راستای تحقق اهداف مربوطه وضع شده است" ، و آیا "ارزیابی های صورت گرفته در مورد قوانین مربوط با مقررات تنظیم شده توسط پارلمان اروپا و شورای 22 سپتامبر 2003 در مورد مواد افزودنی برای استفاده در خوراک دام  " هنوز هم مناسب می باشد؟!
 
✔️ کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد که مقررات مواد افزودنی خوراک دام اتحادیه اروپا، از زمان تصویب آن در اکتبر 2003، تاکنون دیگر ارزیابی نشده است ، بنابراین با توجه به محتوای سیاست تنظیم مقررات کمیسیون، ارزیابی مقررات به موقع و مناسب به نظر می رسد.
 
✔️ قبل از اینکه یک افزودنی خوراک دام به بازار عرضه شود یا مورد استفاده قرار گیرد، باید طبق مقررات موجود در زمینه مواد افزودنی خوراک دام اتحادیه اروپا ، مجوز داشته باشد. برای به دست آوردن مجوز، یک تولید کننده یا نماینده قانونی او باید پرونده حاوی اطلاعات و مطالعاتی را ارائه کند که نشان دهنده اثربخشی و ایمنی محصول برای دام، مصرف کنندگان و محیط زیست باشد.
 
✔️ کميسيون همچنان در حال تغيير مقررات مربوط به دستورالعمل هاي مرتبط با صنعت تهيه و ارائه پروانه هاي مجاز برای افزودني خوراک دام نیز می باشد. مقامات اتحادیه اروپا اظهار داشتند که آنها به طور کلی اثربخشی، بهره وری، ارتباط، انسجام و سودآوری مقررات برای اتحادیه اروپا را مورد ارزیابی قرار می دهند تا بتوانند مقرراتی که بارهای نظارتی احتمالی، همپوشانی، ناسازگاری، اقدامات منسوخ و شکاف در چارچوبهای  قانونی داشته باشد را شناسایی کنند و همچنین بررسی کنند که آیا این قوانین نیازهای اصلی اروپا را مد نظر قرار می دهد یا نه؟!
 
✔️ اين کمیسیون ذکر می کند که صدها مقررات مربوط به مواد افزودنی خوراک دام به محدودیت مجاز10 ساله رسیده اند و از زمان تصویب مقررات در سال 2004 ، باید مجدداً مجوز دریافت نمایند و با توجه به اینکه از زمان صدور مجوزهای رسمی مجدد، به چندین مشکل پی برده اند،  باید در ارزیابی مقررات این  موارد نیز مورد بررسی قرار گیرند.

گرداورنده: 
زهرا محبی

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید